Generační terapie

Smyslem této práce je nalezení, pojmenování a pročištění bloků ve vztahu žen.

stránka je v této době v rekonstrukci...

vraťte se, prosím, později.

Při své terapeutické práci se často setkávám s případy, kdy 

Zabýváme se převážně vztahem

 • matka - dcera
 • sester
 • nadřízená - podřízená

Jakým způsobem pracujeme?

 • individuální terapie
  S každou ženou probíhá terapie zvlášť. Společně s terapeutem se snaží žena odhalit silné a slabé stránky generačního soužití.
 • domácí úkoly
  Po terapii si žena odnáší úkol na práci doma. Ten může zpracovávat sama nebo s druhou ženou z dvojice.
 • dynamika vztahu
  Po čase se terapeutická práce sloučí a na setkání s terapeutem přichází ženy společně.

Začněte psát zde...